zaterdag 29 augustus 2015

62 Verlangen. Schutsrol Ethiopië

62 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

MIJN ZIEL VERGAAT VAN VERLANGEN 1996

Schutsrol (11 x 140 cm) met tasje (16 x 18 cm)
Textiel, papier, verf, stiften, garens

Hoe hartverrukkend uw woningen
mijn ziel vergaat van verlangen
naar de voorhoven van de Heer
Heer der Hemelse heerscharen


Wat een schuts- of beschermrol eigenlijk is, staat beschreven in blog 17 en 18 bij de reisboeken Ethiopië van mei 2014. 
(Op mijn blog nr. 100 staat er later nog een uit de serie van vijftien)

De directe aanleiding er nu weer een van de serie op deze blog te zetten is een tentoonstelling in het Kerkje in Velp bij Grave 19/20 en 26/27 september 2015.

Mijn aandeel in deze expositie heeft als thema Text in Textiel: boeken van textiel met teksten, woorden en letters. 
Een gedeelte hiervan sluit speciaal aan bij Velp en Grave met gedichten en teksten van Ida Gerhardt die immers een hechte band had met deze plek. Haar gedicht "Grave beneden de sluis" is algemeen bekend.

Behalve boeken in meer gewone boekvorm liggen er ook boekrollen, "schutsrollen", zoals er nu hier een te zien is. Voor de sacrale tekst, heilige woorden die moeten beschermen,  gebruikte ik fragmenten uit de psalmvertaling die Ida Gerhardt samen met haar vriendin Marie van der Zeyde maakte.

Zie verder de website van de Stichting Kunst in het Kerkje van Velp bij Grave over de expositie met openingstijden en locatie.   www.kunstinhetkerkje.nl   dinsdag 11 augustus 2015

61 Herbarium. Voortplanting van gewassen 1.

61 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

LA REPRODUCTION DES PLANTES.  

UN BEL ARBRE PERD SES FEUILLES. 

De voortplanting van de gewassen. Herbarium 2013 

Een mooie boom verliest zijn bladeren

16 bladen in kaft van grijs verstevigingslinnen 30 x 36 cm
Textiel, papier, verf en garens.


Dit boek uit de serie "Herbarium" heeft als basis een oud schoolschrift voor het vak Biologie en Plantkunde, afkomstig uit de Cher. Dat gebied in Midden-Frankrijk was toen - en is ook nu nog - een echt agrarische streek. Al jong het hoe en waarom leren van groeien, bloeien en verbouwen van gewassen was dus belangrijke leerstof.  
De knipsels en tekstfragmenten zijn uit dat schriftje. Ze gaan over het voortplanten, de voeding van de planten, de diverse grondsoorten en hoe alle leven  tenslotte sterft. Heel herkenbaar, het had mijn eigen  plantkundeschrift kunnen zijn.

Anders dan in Den Haag dienden deze lessen ook om met wat levendiger onderbrekingen van de theoretische tekst schrijven en spellen te oefenen. Een voorbeeld hiervan is een met rode inkt zorgvuldig verbeterd dictee over een mooie kastanjeboom die in de herfst zijn bladeren verliest. Gejaagd door de wind waaien  die het hele dorp door.
Zo prachtig met fijne kroontjespen schrijven als dat meisje, is mij nooit gelukt. Wat een teleurstelling dan toch nog die onverbiddelijk opgespoorde spelfouten.
En al dat dode blad en het afsterven van de planten? Geen nood. Volgend jaar is het weer lente met bloemen, bladeren en een nieuwe oogst.    La reproduction des plantes.  Un bel arbre perd ses feuilles.
Hoe gewassen zich voortplanten en een mooie boom zijn bladeren verliest.


Hier ligt het boek nog gesloten op de opengeslagen kaft.
Nu open, de eerste pagina's.


Links het dictee over de herfstbladeren 


 en rechts met tekening en tekst: 
Organe mâle et le grain de pollen. Mannelijke orgaan en korrels stuifmeel.L'alimentation de la plante. De voeding van de plant.

Le pistil, stigmata, style, ovaire et ovules.
Stamper, stempel, stijl, vruchtbeginsel en eicellen.Les branches des arbres se sécouent d'un coté à l'autre, les feuilles tombent.
De takken van de bomen schudden van de ene kant naar de andere. De bladeren vallen.La plante, elle naît, elle se développe, elle se réproduit. Elle vit et elle meurt. 
De plant wordt geboren, ontwikkelt zich, vermenigvuldigt zich. Zij leeft en sterft.

L'alimentation de la plante, la condition du sol, la structure du sol.
De voeding van de plant, de bodemgesteldheid en de structuur van de grond.

Zie verder deel 2.

60 Herbarium. Voortplanting van gewassen 2

60 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

LA REPRODUCTION DES PLANTES.  UN BEL ARBRE PERD SES FEUILLES.

Herbarium 2013

Deel 2


La structure du sol. 
De structuur van de grond (dubbele pagina middenin)Les fleurs. De bloemen.L'absorbation par les racines. Het opzuigen door de wortels.

La condition du sol, la structure du sol: la sable, l'argile, le calcaire, l'humus.
De samenstelling van de grond: zand, klei, kalk, humus.Un bel arbre perd ses feuilles. Een mooie boom verliest zijn bladeren.

Petites et grandes lacunes et réseau capilaire à l'interieur d'un motte.
Kleine en grote holtes en het netwerk van haarvaten in een kluit.
Tiges, feuilles, fleurs. Stelen, bladeren, bloemen.Les flèches marquent la pénétration de l'eau. 
De pijlen geven aan hoe het water binnendringt.Les feuilles mortes tombent à travers le village.
Overal in het dorp vallen de dode bladeren.Chemin des Jardins, Villepean, Cher. Het boek FIGURATIEF november 2014 ging eerder al over het boerenland 
van de Cher en de Berry.
 Voor de Chemin des Jardins in mijn dorp V. zie Blog 3 en 4 Boerenhuizen in de Berry,
blog 29 Ik heb een tuin vol onbestaande bloemen en blog 83 Mijn tuin in V. Herbarium.
IK HEB  EEN TUIN VOL ONBESTAANDE BLOEMEN  augustus 2014.