dinsdag 31 oktober 2017

116 Midden in de polder

116 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

 Midden in de Polder 2011

11 pagina's in kaft 23 x 20
textiel, verf, garens

Dit is het enige deeltje van een serie over de Ooijpolder, dat ik zelf nog heb.
De andere delen In de bocht van de dijk,  Tegen het licht, In de grienden en 
Vanuit de Oude Waal wisselden tijdens een expositie in het Kerkje van Persingen
van eigenaar. 
Ik ging uit van schetsen van de Ooijpolder op schilderlappen van Ben Wasser
in combinatie met pagina's van ongebleekte katoen. 


vrijdag 13 oktober 2017

115 In Memoriam Dodenboek

115 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

In Memoriam    Dodenboek

Un livre pour sortir le jour 1994

24 pagina's 30 x 38 cm
Textiel, veren, textielstiften en -verf, garens 

Dit boek is gebaseerd op het Egyptische Dodenboek,  een soort (reis)gids voor in het hiernamaals die de doden  meekregen in het graf. Het Dodenboek geeft aanwijzingen
hoe je zó te gedragen dat je er kunt overleven, verder leven en niet opnieuw, ook daar, nog een keer sterft.

De formules in dit Dodenboek moeten de ziel van de overledene vooral helpen de kracht te hervinden iedere morgen -na de zonsondergang 's avonds -weer op te staan (sortir le jour), dankzij de vereniging met de Zon, Osiris

Om in het hiernamaals ook "op niveau" verder te kunnen leven en zich te kunnen verdedigen tegen vijanden moet de gestorvene zijn essentiële mogelijkheden zoveel mogelijk hervinden, lichamelijk en intellectueel, zoals lopen, kijken en spreken.  Daarbij is het nodig dat hij wordt gevoed door offeranden en geholpen door dienaren, net als in zijn echte leven.

Ik maakte dit boek na de "goede dood" van mijn vader om hem zo verder te laten leven, niet zozeer in een fictief hiernamaals, maar vooral in onze herinnering.
De tekst ontleende ik aan mijn (franstalige) boeken over de Egyptische Dodenboeken. 

Un livre pour sortir le jour.                     Boek om overdag weer tot leven te komen

Tout défunt bien heureux                               Iedere gelukzalige overledene, hij die een goede
pour qui ce livre aura été fait                         dood gestorven is, voor wie dit boek gemaakt is,
il sortira le jour                                                 hij zal overdag in het hiernamaals
pour se promener dans la lumière                wandelen in het licht

son âme sortira parmi nous les vivants       Zijn geest zal onder ons levenden verkeren
pour toujours et à jamais                                voor eeuwig en altijd.

 


Zie ook Gevleugelde Kommen blog 50.
Jean-Louis de Cenival Le livre pour sortir le jour. Le Livre des Morts des anciens Egyptiens Musée d'Aquitaine et Réunion des Musées Nationaux, 1992.

Evelyn Rossiter Le livre des morts des anciens Egyptiens. Papyrus d'Ani, Hunefer, Anhaï
(de mooiste dodenboeken uit het British Museum) Uitg. Minerva, Genève-Paris, 1989.
R,Wulleman  M.Kunnen A.Mekhitarian Passage to Eternity Uitg. Nappamundi, Belgium 1989
(naar afbeeldingen uit de graven in de Vallei van de Koningen)