zondag 21 december 2014

41 Over mijn blog + Kerstwensen

41 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

KERSTWENSENNa één jaar bloggen

In januari  2014 ben ik - eerst nog wat aarzelend - begonnen met mijn blog Text in Textiel 
om mijn boeken en boekjes  toegankelijker te maken door ze te laten zien aan de hand van foto's, meestal blad voor blad. 
Daarbij heb ik niet alleen materiaal en afmetingen beschreven, maar ook het specifieke van  materiaal, vorm en inhoud toegelicht en verduidelijkt.

Uiteraard blijven mijn Stalenboeken toch vooral ook "dagboeken", waarin textiel een hoofdrol speelt. 

Daarnaast zijn letters, woorden en teksten een tweede belangrijk vertrekpunt. 
Als die teksten niet van mezelf zijn,  maar bv uit gedichten zijn geciteerd, heb ik dat met bronvermelding onderaan de betreffende blog gezet. 

Door op een foto te klikken, kun je al die tekst en uitleg  eenvoudig weglaten en  de rij beelden, die dan onderaan de pagina verschijnt, achter elkaar bekijken en inzoomen.

Hoewel het aantal officiële volgers nog steeds één bedraagt, wil dat niet zeggen dat er niet veelvuldig en serieus gekeken is. Integendeel.

Vragen en opmerkingen van die trouwe of incidentele kijkers hebben aan verbeteringen bijgedragen. En altijd was er, vooral voor de meer technische problemen, hulp in de buurt. Want hoewel de eenvoudige praktische uitvoering intussen meestal redelijk lukt, blijft het hoe en waarom voor mij een mysterie.

Ook ben ik me ervan bewust dat ik soms misschien (te) veel van mijn eigen bekendheid met materiaal en inhoud uitga. Zo zijn de " Reisboeken " - anders dan mijn fotoboeken - zeker geen getrouw verslag, maar geven ze  subjectieve impressies weer.

Veertig boeken dit jaar, het was een hele klus. Maar vooral toch tevredenheid. Ik werd gedwongen mijn werk op een rij te zetten.
Het eind is nog niet in zicht. Vooral de langere en qua inhoud en vorm  gecompliceerdere boeken wachten nog. 
Een uitdaging en een opgave voor mij in ieder geval en misschien ook voor de kijker.

En dan is een blog er ook nog om iedereen het allerbeste te wensen 
voor het nieuwe jaar 2015 met nog een paar kerstkaarten (uit de serie  Herbarium),
 zoals ik die vorig jaar verstuurde.       
  
                                                  KAARTEN voor KERSTMIS 2013

  
zondag 14 december 2014

40 Buddha Eye's.Tibetaans Dodenboekje deel 1

.

40 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken

BUDDHA EYE'S. Tibetaans Dodenboekje 2004

 Woorden in water geschreven.

42 bladen van Nepalees papier (12 x 19 cm) met bamboe rug,
kalender 2000 meegebracht uit Tibet, papier, potlood, 
  met zwarte en rode inkt gestempelde icoontjes, 
tempelbriefjes "Paarden van de Wind" en stroken met mantra's (zie blog 27 en 81), 
textiel, band van zilverbrokaat met gesp.

Als woorden in water geschreven

in water geschreven.


Omwille van wat mij lief
en wat mij niet lief was
heb ik veel ondeugdzaamheid begaan.
Ik besefte niet dat ik bij het heengaan
alles achter mij zal moeten laten
de mens  
- zo broos - zo teer


Moeilijk te verkrijgen en zo kort
en vermengd met zoveel pijn
wordt het leven uitgewist
als woorden in water geschreven.


Zoals de stroom van een waterval
nooit tot de bron terugkeren kan,
zo gaat een mensenleven alsmaar voort
zonder verlenging, zonder wederkeren.


-het vuur van zeven zonnen-


Zoals de stroom van een waterval
nooit tot de bron terugkeren kan


-als woorden in water geschreven-
zo gaat een mensenleven alsmaar voort
zonder verlenging, zonder wederkeren.


De aarde, de berg Meroe en de oceaan
zullen verzengen in het vuur van zeven zonnen.


Vluchtig als de herfstwolken zijn de werelden alle drie
geboorte en dood zijn als het wisselen van het toneel
een  bliksemflits aan de hemel is het leven van een sterveling
snel als het water dat zich van de steile helling stort.


Geen plaats waar men toeven kan.


Zoals de wol heen en weer gaand op een weefgetouw
uiteindelijk is verbruikt
zo ook ieder mensenleven.Het vuur van zeven zonnen
de aarde, de berg Meroe, de oceaan,


vluchtig als herfstwolken zijn de werelden
alle drie.Een levende temidden van doodsoorzaken
is als een kaarsvlam in de tocht,


geen plaats waar men toeven kan
zonder aan de dood overgeleverd te zijn.


Zonder onderbreking, dag en nacht
neemt de levensspanne af
niets is er om haar aan te vullen
dus sterven moet ik, dat staat vast.zaterdag 13 december 2014

39 Buddha Eye's deel 2


39 Woosje Wasser Kunstenaarsboeken 

BUDDHA EYE' S. Tibetaans Dodenboekje  2004

Als woorden in water geschreven. 2e deel
Van alle gedachten is de beste 
die van dood en vergankelijkheid.
Deze immers heft verlangen, verdwazing en eigenwaan op.
De aarde, de berg Meroe en de oceaan
zullen verzengen in het vuur van zeven zonnen.
Geen spoortje as van hen resten zal.
Wat dan te zeggen van de mens
zo broos, zo teer.Omwille van wat mij lief was
heb ik veel ondeugdzaamheid begaan.
Bij het heengaan zal ik alles achter mij moeten laten.Zonder onderbreking, dag en nacht
neemt de levensspanne af.
Niets is er om haar aan te vullen,
dus sterven moet ik, dat staat vast
zonder onderbreking, dag en nacht.Noch in de lucht, noch midden op de oceaan
noch in de spelonken der bergen
is een plaats waar men toeven kan
zonder aan de dood overgeleverd te zijn
noch in de lucht - noch midden op de oceaan - noch in de spelonken der bergen.


Zoals de wol heen en weer gaand op een weefgetouw
uiteindelijk is verbruikt
zo is ook ieder mensenleven
uiteindelijk verbruikt.


Zo ook ieder mensenleven
uiteindelijk is verbruikt.


Vluchtig als herfstwolken
zijn de werelden, alle drie.


Van alle seizoenen
is de vroege herfst het best
om de velden te ploegen.


Van alle voetsporen
zijn die van de olifant veruit het best


en van alle gedachten
is de beste die van dood en vergankelijkheid.


In de drie werelden immers
heft deze gedachte
verlangen, verdwazing en eigenwaan op.


Als een kaarsvlam in de tocht.


Moeilijk te verkrijgen en zo kort
en vermengd met zoveel pijn
wordt het leven uitgewist
als woorden in water geschreven


als woorden in water geschreven.


Wat dan te zeggen van de mens,
zo broos, zo teer.


De gebruikte teksten zijn ontleend aan 
W.Y.Evans-Wentz Het Tibetaanse Dodenboek Uitg. Ankh-Hermes bv Deventer 1994
en 
Een kaarsvlam in de tocht. 
Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaanse boeddhisme.
Bijeengebracht door Hélène van Hoorn.  Uitg. SUN 1994